Financování projektu: 

A. Splácení postupné – klient zaplatí v uzlových bodech provedené práce na písemnou výzvu následovně:

 • Základní záloha ve výši 50.000,- Kč


1. uzlový bod – 1. záloha (akontace) ve výši 30 % ceny bytu, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se základní záloha započte

 • pozemek

 • inženýrské sítě

 • inženýrská činnost a příprava projektu


2. uzlový bod – 2. záloha ve výši 20 % – dokončení hrubé stavby (tzn. dokončení nosných konstrukcí stavby a střešní konstrukce)

 • zemní práce, základy

 • kompletní svislé konstrukce

 • kompletní vodorovné konstrukce

 • provedení stropu u posledního nadzemního podlaží


3. uzlový bod – 3. záloha ve výši 20 %

 • osazení oken

 • provedení hrubých rozvodů instalací

 • provedení vnitřních omítek stěn


4. uzlový bod – 4. záloha ve výši 20 %

 • provedení hrubých podlah

 • provedení vnitřních obkladů

 • provedení fasády a klempířských prvků

 • napojení přípojek sítí


5. uzlový bod – 5. doplatek ve výši ve výši 10 % – kolaudace

 • dokončení venkovních a terénních úprav

 • kolaudační souhlas

 

 


B. Splácení na základě úvěru – klient používá na úhradu jednotlivých záloh dle předchozí varianty A) prostředky z úvěru poskytnutého bankou

1. klient zaplatí rezervační poplatek a akontaci – lze čerpat tzv. Dočasně nezajištěný úvěr, který musí být překlopen do hypotečního do 1 roku od poskytnutí úvěru. Lze též využít úvěru ze stavebního spoření, kde za úvěr ručí ručitelé či americkou hypotéku, kde lze ručit jinou nemovitostí

2. Po zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí může klient čerpat na 2. až 5. zálohu hypoteční úvěr. Klient do kolaudace platí pouze úroky z vyčerpané částky.

Úroková sazba se stanovuje na základě následujících kritérií:

 • Výše úvěru z celkové ceny nemovitosti v %, čím vyšší procento, tím nevýhodnější sazba

 • Fixace úrokové sazby 3, 5 a 7 let – čím delší fixace, tím vyšší úroková sazba

 • Délka splácení – lze nastavit

 


Dosažené slevy u ČSOB, resp. Hypoteční banky (projekt je u banky veden pod kódem SLAZD):

  • Sleva 100% z poplatku za odhad

  • Sleva 100% z poplatku za zpracování hypotéčního úvěru

  • Sleva 100% z poplatku za rezervaci zdrojů (standardně pokud nedojde k vyčerpání prostředků z HÚ do 6 měsíců, tak se hradí poplatek 0,5% ročně z nevyčerpané částky)

  • Sleva 100% z poplatku za 1.- 5. čerpání prostředků z HÚ

  • Sleva 0,20% z úrokové sazby 7Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,20% z fixace úrokové sazby na 7 let)

  • Sleva 0,25% z úrokové sazby 5Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,25% z fixace úrokové sazby na 5 let)

  • Sleva 0,25% z úrokové sazby 3Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,25% z fixace úrokové sazby na 3 roky)

Kontaktujte nás


Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.